Advies, onderzoek en verbetering bij groeiplaatsproblemen

Een gezonde boom

Een gezonde boom beschikt over een goede mechanische structuur (opbouw) en een mooie, volle bladbezetting. Dat klopt! Maar dat is niet alles; wat wij zien van de boom is maar de helft van het totaal. Ondergronds heeft de boom zijn wortelprojectie en die is net zo belangrijk. Hiermee zorgt de boom voor opname van water en organische stof, die hij uitwisselt met de kroon. Ook zorgt een gezond wortelpakket voor voldoende stabiliteit. Door middel van een goede groeiplaats zorgen we voor een goede ondergrondse kwaliteit van de boom.

Groeiplaats

De optimale groeiplaats van een boom beschikt over een blijvende kringloop van bodemleven. Zaak is dat deze kringloop ononderbroken blijft. Essentieel voor de kringloop zijn voldoende doorwortelbare grond, een goede bodemstructuur voor de waterhuishouding en voldoende organisch materiaal. Wanneer één of meerdere van bovenstaande aspecten niet of verminderd aanwezig is, zal dit bovengronds van invloed zijn. Gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn een verminderde groei of bladbezetting of een hoog percentage aan afgestorven hout. Problemen met betrekking tot de waterhuishouding kunnen zelfs leiden tot het afsterven van de boom.

Vooruitdenken

Zoals met veel zaken is het beter te voorkomen dan te genezen. Belangrijk is daarom om al bij aanplant vooruit te denken en goede keuzes te maken in zowel soort boom als standplaats en waar nodig een goede groeiplaats in te richten. Voor aanvang bouwwerkzaamheden of herinrichting van een tuinlandschap is het belangrijk te bedenken of er sprake kan zijn van een negatieve invloed op het bestaande bomenbestand en zo nodig maatregelen te treffen. Er zijn zo tal van voorbeelden te bedenken waarin groeiplaatsproblemen kunnen ontstaan.

Wat kunnen wij als bedrijf voor u betekenen?

Wij kunnen u voor aanvang werkzaamheden adviseren in het voorkomen of beperken van schade aan uw bomen. Wanneer uw boom een verminderde conditie heeft, kunnen wij onderzoeken waardoor dit zou kunnen worden veroorzaakt. Eventuele uit het onderzoek voortvloeiende te nemen maatregelen om de conditie te verbeteren, kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen.

Veilige uitvoering

Professioneel Materieel

Vakkundig opgeleid

Uw bomen zijn mijn zorg

Wilt u bomen laten snoeien, weg laten halen of verzorgen? En bent u op zoek naar een vakman? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan. Dan kijk ik wat het best is voor uw bomen en uw situatie.

of bel mij op 06 – 55 12 01 29