Snoeien en knotten van onder andere knotwilgen, leilindes en dakplatanen

Beheer knot- & leibomen

Bij knotbomen snoeien denkt u misschien meteen aan meest bekende knotboom, namelijk de knotwilg. Het knotten van wilgen vond al in de middeleeuwen plaats, gericht op de houtopbrengst. Vrijgekomen hout werd voor allerlei doeleinden ingezet.

In onze tijd is het knothout overbodig geworden, maar in het landschap zijn deze bomen, in cultuurhistorisch en ecologisch opzicht, nog steeds van erg grote waarde.

Knotbomen vragen om blijvend onderhoud. Wanneer knotten van de boom aan de orde is, adviseren wij vaak wisselsnoei. Dit houdt in dat we de dikke scheuten verwijderen en de dunne scheuten laten staan. Dit resulteert in een boom die nimmer geheel kaal is.

Tevens zal de anders zo explosieve drang in het maken van nieuwe scheuten nu veel minder zijn. Daarbij is het beter voor de boom. Reden? Lees meer bij het ‘Kandelaberen van bomen’.

Leibomen snoeien

Bij het leibomen snoeien zijn verschillende vormen van snoei mogelijk, zoals vormsnoei. Ook vormsnoei werd in de middeleeuwen al veelvuldig toegepast. Hierdoor kon er bijvoorbeeld fruit worden geteeld op de beperkte ruimte binnen vestingmuren. Later werden leibomen vooral toegepast op pleinen en voor huizen en boerderijen. Tegenwoordig zijn leilindes en dakplatanen veelvoorkomende leibomen.

De vorm van een leiboom wordt letterlijk verkregen door het leiden van twijgen in gewenste richting en het verwijderen van niet gewenste twijgen.

Om een leiboom op gewenst beeld te houden, dient deze doorgaans één keer per jaar gesnoeid te worden. Terugknotten van de totale bladmassa kan het best in herfst of winter plaatsvinden.

Wanneer u kiest voor het scheren (haagvorm) van de leibomen dan kan dit ook in de zomer, omdat met deze methode niet de totale bladmassa word weggenomen.ehe

Andere vormen van bomen snoeien:

Veilige uitvoering

Professioneel Materieel

Vakkundig opgeleid

Uw bomen zijn mijn zorg

Wilt u bomen laten snoeien, weg laten halen of verzorgen? En bent u op zoek naar een vakman? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan. Dan kijk ik wat het best is voor uw bomen en uw situatie.

of bel mij op 06 – 55 12 01 29