Wat is bodemverdichting?

Bij bodemverdichting is de bodem ondergronds zo samengedrukt, dat de bodemstructuur verloren gaat. Er is geen ruimte voor bodemleven en daarmee gaat de kwaliteit van de bodem sterk achteruit. Door het gebrek aan structuur en ‘lucht’ in de bodem kan het regenwater minder makkelijk in de grond doordringen en wortels van bomen en planten bereiken. Zelfs wortels hebben meer moeite om zich in een verdichte bodem te ontwikkelen. Ook de uitwisseling van gassen zoals CO2 en zuurstof verloopt veel trager dan bij gezonde bodems.

Bodemverdichting gebeurt sneller bij compacte bodem zoals kleigrond. De oorzaak van het samendrukken van de bodem ligt met name bij de bouw en zware voortuigen en machines zoals tractoren, auto’s en kranen welke over kwetsbare en eventueel ook natte bodems rijden. 

Gevolgen van bodemverdichting 

  • Wateroverlast
  • Schade aan bomen en planten

We zien bij woonwijken op de kleigrond relatief vaak wateroverlast zoals water dat op het gazon blijft staan. Dit is ook een veelvoorkomend probleem op grasvelden, weilanden en akkers. Dit is één van de gevolgen die bodemverdichting met zich meebrengt. Doordat de bodem wordt samengedrukt, en bodembewoners zoals schimmels en wormen zich ondergronds niet meer goed kunnen bewegen, kan regenwater slecht worden afgevoerd.

Een mindere bodemstructuur heeft ook een negatieve invloed op het andere leven onder de grond. Bodemverdichting veroorzaakt, naast wateroverlast, ook schade aan bomen en planten. Dit is vaak pas op de langere termijn zichtbaar en hangt samen met de verslechterde staat van de bodem. De wortels van bomen en planten krijgen onvoldoende toegang tot voedingsstoffen en zuurstof wat leidt tot een vertraagde groei of zelfs het afsterven van de beplanting.

Hoe zie je dat je boom in verdichte grond staat? 

Wateroverlast valt al snel op, maar ondergronds kun je iets lastiger inschatten of er iets aan de hand is of niet. Je kunt bodemverdichting signaleren door de volgende kenmerken aan bomen en planten: 

  • Weinig of kleinere bladeren
  • Dode takken
  • Weinig vruchten
  • Dode takken aan de toppen van de boom
  • Grijsachtige grond

Ook is het mogelijk om de bodemverdichting te meten met een penetrometer. Een gezonde bodem heeft een verdichting tussen 0 en 2 mPa. Zodra er meer dan 2mPa wordt vastgesteld kom je in de risico-zone. Wanneer de grond meer dan 3mPa verdicht is, is de doorgroei voor wortels van planten en bomen niet meer mogelijk.

Bodemverdichting voorkomen

Je kunt zelf in ieder geval een aantal dingen doen om de kans op bodemverdichting te verkleinen. Zorg in ieder geval dat je de wortelzone van een boom vermijdt met grote en zware apparaten zoals kranen, auto’s en tractoren én volg niet iedere keer hetzelfde pad met deze voertuigen. Ontkom je hier niet aan, leg dan ter bescherming rijplaten neer. Laat verder ook geen afval achter en laat geen andere materialen toe die een negatieve invloed kunnen hebben in de wortelzone van de desbetreffende boom/bomen.

Bodemverdichting verhelpen 

We kunnen bodemverdichting verhelpen met de zogenaamde plof-methode (ook wel ondergrondsemethode genoemd). Voor deze methode gebruiken we een compressor en een holle lans waarmee lucht in de grond geïnjecteerd wordt, oftewel de grond laten ‘ploffen’. Doordat de bodem weer structuur krijgt, is er weer ruimte voor water om erdoorheen te dringen.

Tijdens de bodembeluchting wordt de bodem ook voorzien van organische voedingstoffen. Dit zorgt voor directe opname van voedingsstoffen en stimuleert op de langere termijn de ontwikkeling van fijne beworteling. Door dit op een aantal plekken rondom een boom te doen, zal de boom gemakkelijker kunnen ademen en krijgen de wortels betere toegang tot water en voedingsstoffen. Dit stimuleert het bodemleven en dus de groeiplaats van bomen en planten.

Persoonlijk advies

Twijfel je of je te maken hebt met bodemverdichting? Of wil je meer te weten komen over de gevolgen ervan en of we jouw grond kunnen verbeteren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. In de meeste gevallen van bodemverdichting kunnen wij actie ondernemen om zowel de grond als bomen en/of planten te redden. We voeren dit soort werkzaamheden uit voor zowel een particuliere als zakelijke doelgroep in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Andere diensten:

Veilige uitvoering

Professioneel Materieel

Vakkundig opgeleid

Uw bomen zijn mijn zorg

Wilt u bomen laten snoeien, weg laten halen of verzorgen? En bent u op zoek naar een vakman? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan. Dan kijk ik wat het best is voor uw bomen en uw situatie.

of bel mij op 06 – 55 12 01 29