Bomen snoeien

In feite zijn bomen zo gemaakt dat ze zich prima kunnen ontwikkelen en voortplanten zonder menselijke ingreep. Toch is het vaak wel nodig om bomen te snoeien. Dat kan verschillende redenen hebben.

Denk aan bomen langs wegen waar veilige doorrijhoogtes een vereiste zijn. Een andere reden is de structuur en opbouw van bomen in publieke ruimten. Waar een boom in de vrije natuur zonder gevaar zijn takken kan laten vallen, is dit in de openbare ruimte natuurlijk niet wenselijk. Daarom is het belangrijk om deze bomen te controleren op risico’s en gebreken. Door deze bomen te snoeien kunnen ze weer veilig gesteld worden.

Hoe en wanneer snoeien?

Wanneer je bomen moet laten snoeien is sterk afhankelijk van de levensfase van een boom. Daarom kennen we op dit moment verschillende vormen van snoei. Allemaal dienen ze hun eigen doel. Niet iedere vorm van snoei is op elke boom van toepassing. Ook omgevingsfactoren spelen een grote rol in het maken van de keuze welke vorm van snoeien te gebruiken.

Begeleidingssnoei in jeugdfase

De begeleidingssnoei is de eerste vorm van snoeien waar de boom mee te maken kan krijgen. Dit is al na 2-3 jaar na het aanplanten van de boom. Vaak is er geen plaats om alle takken van een boom vrijuit te laten groeien. Het doel van begeleidingssnoei is daarom het verkrijgen van de gewenste takvrije stamlengte.

Dit gebeurt in cyclussen van 2-3 jaar. Iedere snoeibeurt worden er takken verwijderd (20-25% van de totale bladmassa) tot de gewenste takvrije stamlengte is bereikt. Alle overgebleven en nog te ontwikkelen takken behoren dan tot de blijvende kroon. Nu begint de boom aan zijn volwassen fase.

Onderhoudssnoei in volwassen fase

In deze fase is het doel de boom zolang mogelijk in stand houden in zijn leefomgeving. Dit houdt in: gezond en veilig. We houden de boom gezond als we zorgvuldig omgaan met zijn standplaats. We houden de boom veilig door middel van verschillende acties. Dit kan inhouden: het verwijderen van afgestorven, gescheurde takken en het verwijderen of inkorten van breukgevoelige takken. Dit is onderhoudssnoei.

Naast begeleidingssnoei en onderhoudssnoei kennen we nog andere manieren van snoeien zoals het uitlichten en innemen van bomen, het kandelaberen van bomen en het beheer van knot en leibomen. Welke snoeimethode we toepassen is altijd maatwerk.

Bomen laten snoeien, of benieuwd naar de kosten?

Wij helpen particulieren en bedrijven in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant bij het snoeien van hun bomen. Kunnen we u helpen, of bent u benieuwd wat de snoeiwerkzaamheden zouden kosten? De kosten van het laten snoeien van bomen is afhankelijk van de boomsoort, de hoeveelheid bomen en de vorm van snoei. Voor een goede prijsindicatie kunt u altijd vrijblijvend een offerte aanvragen.

Andere vormen van snoeien:

Veilige uitvoering

Professioneel Materieel

Vakkundig opgeleid

Uw bomen zijn mijn zorg

Wilt u bomen laten snoeien, weg laten halen of verzorgen? En bent u op zoek naar een vakman? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan. Dan kijk ik wat het best is voor uw bomen en uw situatie.

of bel mij op 06 – 55 12 01 29