In feite zijn bomen zo gemaakt dat ze zich prima zonder menselijke ingreep kunnen ontwikkelen en voortplanten. Is snoeien dus eigenlijk niet nodig? Nee, helaas is het vaak nodig om bomen te laten snoeien.

Maar omdat wij mensen ook graag in een leefomgeving vertoeven waar het groen is, wordt het snoeien van bomen ook weer relevant.

Denk aan bomen langs wegen, waar veilige doorrijhoogtes een vereiste zijn.

Denk ook aan de structuur en opbouw van bomen in publieke ruimten. Waar een boom in de vrije natuur zonder gevaar zijn takken kan laten vallen, is dit in de openbare ruimte natuurlijk niet wenselijk. Daarom is het belangrijk deze bomen te controleren op risico’s en gebreken en ze door middel van bijvoorbeeld snoeien of andere methoden weer veilig te stellen.

Welke vormen van snoei?

Wanneer je bomen moet laten snoeien is sterk afhankenlijk van de fase van een boom. Daarom kennen we op dit moment verschillende vormen van snoei.

Allemaal dienen ze hun eigen doel; niet ieder vorm van snoei is op elke boom van toepassing. Ook omgevingsfactoren spelen een grote rol in het maken van de keuze welke vorm van snoeien te gebruiken.

Begeleidingssnoei in jeugdfase

Twee of drie jaar na aanplant is de eerste vorm van snoeien waar de boom mee te maken kan krijgen Begeleidingssnoei. Er is veelal geen plaats om alle takken van een boom vrijuit te laten groeien. Het doel van begeleidingssnoei is daarom het verkrijgen van de gewenste takvrije stamlengte.

Dit gebeurt in cyclussen van 2-3 jaar. Iedere snoeibeurt worden er takken verwijderd (20-25% van de totale bladmassa), tot de gewenste takvrije stamlengte is bereikt. Alle overgebleven en nog te ontwikkelen takken behoren dan tot de blijvende kroon. Nu begint de boom aan zijn volwassen fase.

Onderhoudssnoei in volwassen fase

In deze fase is het doel de boom zolang mogelijk in stand houden in zijn leefomgeving.

Dit houdt in: gezond en veilig. We houden de boom gezond als we zorgvuldig omgaan met zijn standplaats. We houden de boom veilig door middel van verschillende acties. Dit kan inhouden: het verwijderen van afgestorven, gescheurde takken en het verwijderen of inkorten van breukgevoelige takken.

Naast begeleidingssnoei en onderhoudssnoei kennen we nog andere manieren van snoeien zoals het uitlichten en innemen van bomen, het kandelaberen van bomen en het beheer van knot en leibomen.

Kosten van bomen laten snoeien

De kosten van het laten snoeien van bomen is afhankelijk van de boomsoort, de hoeveelheid bomen en de vorm van snoei. Voor een goed plaatje kunt u altijd vrijblijvend bij mij een offerte voor het snoeien van bomen opvragen.

Werkgebied bomen snoeien: Zeeland en Zuid-Holland

Wilt u uw bomen laten snoeien? Mijn werkzaamheden richten zich voornamelijk op de omgeving Zeeland (omgeving Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Tholen, Walcheren, Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen). Daarnaast werk ik ook in Zuid-Holland, en in sommige gevallen ook in West-Brabant.

Andere vormen van snoeien:

Veilige uitvoering

Professioneel Materieel

Vakkundig opgeleid

Uw bomen zijn mijn zorg

Wilt u bomen laten snoeien, weg laten halen of verzorgen? En bent u op zoek naar een vakman? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan. Dan kijk ik wat het best is voor uw bomen en uw situatie.

of bel mij op 06 – 55 12 01 29