Boomveiligheidscontrole

Wat houdt een controle van boomveiligheid in?

Boomveiligheidscontrole betekent zoveel als een visuele beoordeling van de boom. Hiervoor kunnen verschillende methoden worden gebruikt. Wij maken gebruik van de VTA-methode (Visual Tree Assessment) naar Matteck & Breloer , 1995

De verschillende aspecten die bij VTA beoordeeld worden vind u hieronder weergegeven.

  • Biologische Symptomen
  • Mechanische symptomen (structuur)
  • Conditie
  • Breukgevoeligheid
  • Stabiliteit

Waarom is de controle van boomveiligheid voor u van belang?

Boomveiligheidscontroles zijn voor u als boomeigenaar of boombeheerder van essentieel belang in het voldoen aan de Zorgplicht. Daarnaast is het prettig om te weten of uw boom gezond is. Bij een Boomveiligheidscontrole kunnen problemen aangaande de conditie, vitaliteit en structuur van de boom bijtijds worden vastgesteld. Mogelijke risico’s van schade, die hieruit zouden kunnen voortvloeien, kunnen nu worden verminderd of weggenomen.

Zorgplicht

Iedere boomeigenaar of boombeheerder moet voldoen aan de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat een boomeigenaar verplicht is zijn bomen periodiek op deskundige wijze te beoordelen of te laten beoordelen en op basis van die beoordeling eventueel actie te ondernemen. Het voordeel van voldoen aan de zorgplicht is dat u zich tot uw verzekeringsmaatschappij kunt wenden in geval van aansprakelijkheid bij schade door uw boom aan derden.

Controle van boomveiligheid uitbesteden?

Wij zijn erkend boomveiligheidscontroleur. Dit betekent dat wij bevoegd zijn boomcontroles voor u uit te voeren en documenteren. Het documenteren zal op zodanige wijze gebeuren dat een verzekering dit in geval van schade zal accepteren. Ook actiepunten die naar voren komen bij een controle van boomveiligheid kunnen uiteraard door ons worden uitgevoerd.

Veilige uitvoering

Professioneel Materieel

Vakkundig opgeleid

Uw bomen zijn mijn zorg

Wilt u bomen laten snoeien, weg laten halen of verzorgen? En bent u op zoek naar een vakman? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan. Dan kijk ik wat het best is voor uw bomen en uw situatie.

of bel mij op 06 – 55 12 01 29