VTA inspectie bomen

In Nederland heb je als eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, de methode die hiervoor wordt ingezet door Heijboer Boomverzorging is de VTA inspectie. VTA staat voor ‘Visual Tree Assesment’ wat betekent dat bomen worden gecontroleerd op gebreken. Door regelmatig boomveiligheidscontroles uit te laten voeren voorkom je eventuele schade of ongelukken én toon je hiermee aan dat je er alles aan gedaan hebt om dit te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat.

Bomen staan op veel openbare plekken en juist daarom is het verstandig om oog te blijven houden voor de veiligheid van mensen en dieren die in de buurt komen. Laat daarom bomen uitvoerig onderzoeken door onze medewerkers door een VTA inspectie voor bomen uit te laten voeren.

Hoe werkt een VTA inspectie voor bomen?

Een VTA inspectie staat ook wel beter bekend als ‘boomveiligheidscontrole’ en bestaat uit het in kaart brengen van breukrisico’s, conditie, de omgeving, en boomstabiliteit aan de hand van een visuele controle. Hierbij wordt er gekeken naar: de bouw, stand, kroonvorm, vergroeiingen, zwammen, plakoksels, te zware takken en zichtbare holtes.

Een boom wordt goedgekeurd wanneer er geen gebreken worden vastgesteld. Bij ‘attentiebomen’ worden wel gebreken geconstateerd, maar deze bomen vormen nog geen verhoogd risico. Bomen die wel een verhoogd risico vormen worden geclassificeerd als ‘risicoboom’. Wanneer het mogelijk is kunnen de hieruit voortvloeiende werkzaamheden ook door ons uit worden gevoerd, in sommige gevallen is er een specialistisch onderzoek nodig om de verdere stappen te bepalen.

Zorgplicht

Iedere boomeigenaar of boombeheerder moet voldoen aan de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat een boomeigenaar verplicht is zijn bomen periodiek op deskundige wijze te beoordelen of te laten beoordelen en op basis van die beoordeling eventueel actie te ondernemen.

Het voordeel van voldoen aan de zorgplicht is dat u zich tot uw verzekeringsmaatschappij kunt wenden in geval van aansprakelijkheid bij schade door uw boom aan derden, daarnaast is het prettig om te weten of uw boom gezond is.

Bij een boomveiligheidscontrole/ VTA-inspectie kunnen problemen met betrekking tot de conditie, vitaliteit en structuur van de boom bijtijds worden vastgesteld. Mogelijke risico’s van schade, die hieruit zouden kunnen voortvloeien, kunnen nu worden verminderd of weggenomen.

Hoe vaak is een boomveiligheidscontrole nodig?

Op deze vraag is geen specifiek antwoord. Het is namelijk erg afhankelijk van het soort boom en op welke locatie deze staat. Jonge bomen geven relatief weinig problemen, maar voor oude bomen die op relatief drukke plekken staan is het verstandig om deze regelmatig te laten controleren. Hiervoor kan dus ook een verhoogde zorgplicht gelden, wat betekent dat je deze boom vaker moet laten controleren. Wij adviseren om jouw bomen 1 keer per 3 jaar te laten controleren. Halfwasbomen en volgroeide bomen ieder jaar of iedere 2 jaar.

VTA inspectie bomen uitbesteden?

Als erkend boomveiligheidscontroleur voeren wij VTA-inspectie(s) uit in heel Zeeland en delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Tevens houdt dit in dat wij bevoegd zijn om boomcontroles voor u uit te voeren en documenteren. Het documenteren gebeurt op zodanige wijze dat een verzekering dit in geval van schade zal accepteren. De actiepunten die naar voren komen bij de controle van boomveiligheid kunnen ook door ons worden uitgevoerd.

Wil je meer weten over de boomzorgplicht of het (laten) uitvoeren van een VTA inspectie aan bomen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of neem telefonisch contact op. Het is ook mogelijk om vrijblijvend een offerte aan te vragen, klik dan hier.

Veilige uitvoering

Professioneel Materieel

Vakkundig opgeleid

Uw bomen zijn mijn zorg

Wilt u bomen laten snoeien, weg laten halen of verzorgen? En bent u op zoek naar een vakman? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan. Dan kijk ik wat het best is voor uw bomen en uw situatie.

of bel mij op 06 – 55 12 01 29