Introductie

De website Heijboerboomverzorging.nl is een website van Heijboer Boomverzorging, geregistreerd onder de kamer van koophandel onder nummer 70270112.

Indien u gebruik maakt van deze website verwerken wij mogelijk persoonlijke gegevens via cookies. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten, gaat u akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bewaren zoals hier is omschreven. Wij verwerken deze persoonlijke gegevens op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming.

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en hebben daar maatregelen voor genomen. Jouw persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij daar aanleiding voor is en dit expliciet in jouw belang is.

Dit privacy statement kan onder voorbehoud worden gewijzigd en is niet van toepassing op derden die gelinkt zijn op deze website. Voor vragen, klachten of verzoeken omtrent dit statement kunt u contact opnemen via info@heijboerboomverzorging.nl.

Grondslagen voor verwerking

We verwerken persoonlijke gegevens op basis van de volgende grondslag:

 • Om enige overeenkomst met jou uit te kunnen voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen indien aanwezig.
 • Om te voldoen aan een gerechtvaardigd belang voor jou of ons indien aanwezig.
 • Nadat hiervoor persoonlijke toestemming is gegeven.

Doeleinden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in de meeste gevallen om tot een overeenkomst te komen, waarbij we de overeenkomst niet kunnen afsluiten als we niet op de hoogte zijn van uw persoonlijke gegevens. In de meeste gevallen gaat dit om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.

Indien u klant bij ons bent, zijn wij wettelijk verplicht uw persoonlijke gegevens waaronder naam, adres, e-mailadres en bedrijfsnaam te verwerken voor een correctie facturatie en de administratie.

In het kort verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website en onze diensten.
 • Het beveiligen van onze website en onze diensten
 • Het contact leggen tussen ons en u als bezoeker. Hiervoor maken wij gebruik van formulieren waarij we vragen naar uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Het contact leggen voor de juiste facturatie, administratie, support en uitvoering van opdrachten indien u een klant van ons bent.
 • Het opsporen en verhelpen van technische fouten op de website.
 • Het optimaliseren van de website voor bezoekers
 • Het mogelijk maken van technische functionaliteiten van de website.

Verwerkte gegevens

De volgende gegevens worden opgeslagen of verwerkt bij het gebruik van deze website:

 • Wij ontvangen een mail met uw naam, e-mailadres en telefoonnummer indien u contact met ons opneemt via een van de formulieren aanwezig op de website zoals het offerteformulier. Deze gegevens worden niet op deze website opgeslagen.
 • Wij maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten functioneren.
 • De serverlogs van onze hostingpartij bewaren automatisch enkele gegevens over de verbindingen met onze servers zoals IP-adres, browserversie en tijdstip van bezoek.
 • Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina van een website mee kan worden gestuurd, en op uw computer wordt opgeslagen. De informatie die daarin is opgeslagen kan bij opeenvolgende bezoeken weer naar onze servers of die van relevante derde partijen worden gestuurd. Wij maken gebruik van de volgende cookies om de website optimaal te laten functioneren:

 • Cloudflare: Dit functionele cookie zorgt ervoor dat de website geoptimaliseerd kan worden door Cloudflare, een dienst om statische bestanden sneller af te leveren. Dit cookie wordt maximaal een jaar bewaard.
 • Google Analytics: De cookies van Google Analytics zorgen ervoor dat wij statistieken kunnen bijhouden voor de website en deze kunnen optimaliseren. In de toepassing van Google Analytics hebben wij de IP addressen van bezoekers geanonimiseerd. Ook heeft Google Analytics geen toestemming voor het verzamelen van gegevens voor advertenties en aanvullende diensten. In aanvulling maakt deze website geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. Als laatste hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics. Indien u zich wilt terugtrekken uit dit cookie kunt u gebruik maken van de browser-extensie voor Google Analytics opt-out (browser-extensie voor Google Analytics Opt-out). Meer opties over de privacy instellingen van Google Analytics kunt u vinden op https://policies.google.com/technologies/partner-sites. De gegevens verwerkt door Google Analytics blijven maximaal 26 maanden bewaard.
 • WordPress: WordPress plaatst functionele cookies om inloggen van accounts mogelijk te maken. Deze worden gedurende de inlogsessie bewaard en blijven 2 dagen geldig. Indien je Remember me hebt aangekruist blijft het cookie 2 dagen bewaard.
 • Als je ingelogd bent als gebruiker en enig bericht bewerkt in WordPress wordt er een aanvullende cookie opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

U kunt meer informatie vinden over het toestaan of blokkeren van cookies in de instellingen van uw browser. Als u cookies blokkeert, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functionaliteiten van deze website.

Verwerking door derden

De volgende derde partijen verwerken mogelijk persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website. Dit doen wij voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten, vanwege een wettelijke verplichting of het registreren van domeinnamen.

 • Indien u gebruik maakt van een van de contactformulieren worden deze e-mails verstuurt door de diensten geleverd door onze hostingpartij.  De inhoud van uw e-mail wordt niet langer dan 72 uur door de hosting partij bewaart. De metadata van een e-mailbericht, waaronder de e-mail van verzender, het onderwerp en het IP-adres van versturen, worden niet langer dan 30 dagen bewaard.

De hierboven genoemde derde partijen zijn ook gebonden aan de verplichtingen welke volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om een verzoek te doen om uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met het eerder vernoemde e-mailadres. Indien u jonger bent dan 16 jaar dient een dergelijk verzoek gedaan te worden door de ouders of een wettelijk vertegenwoordiger.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van de persoonsgegevens op onze website en u van mening bent dat dit in strijd met de wet gaat, kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van mening denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens via deze website, neem dan direct contact met ons op via het eerder vernoemde e-mail adres.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, om het risico van verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging daarvan zo klein mogelijk te maken. Zo laten we alleen de noodzakelijke en geauthoriseerde personen toe tot persoonlijke gegevens, maken we gebruik van beveiligde verbindingen en wordt de veiligheid van onze website regelmatig gecontroleerd. Wij hebben eveneens maatregelen op applicatie en serverniveau genomen om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren.

Veilige uitvoering

Professioneel Materieel

Vakkundig opgeleid

Uw bomen zijn mijn zorg

Wilt u bomen laten snoeien, weg laten halen of verzorgen? En bent u op zoek naar een vakman? Vraag dan gratis en vrijblijvend een offerte aan. Dan kijk ik wat het best is voor uw bomen en uw situatie.

of bel mij op 06 – 55 12 01 29